Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi
Trang chủ / Dich vụ kế toán - thuế / Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ
 

(Giá trên chưa bao gồm 10% VAT)

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ TRỌN GÓI

Số lượng hóa đơn/tháng

        Phí dịch vụ (VND/tháng)

Thương mại/Dịch vụ Sản xuất/Gia công Xây dựng
Không phát sinh 490.000 490.000 490.000
Từ 1 đến 10 hóa đơn 990.000 1.490.000 1.990.000
Từ 11 đến 20 hóa đơn 1.490.000 1.990.000 2.490.000
Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.990.000 2.490.000 2.990.000
Từ 31 đến 50 hóa đơn 2.490.000 2.990.000 3.490.000
Từ 51 đến 75 hóa đơn 2.990.000 3.490.000 3.990.000
Từ 76 đến 100 hóa đơn 3.490.000 3.990.000 4.490.000
Trên 100 hóa đơn THỎA THUẬN

   
     * Ghi chú: Bảng giá trên chưa bao gồm việc tăng/giảm lao động, đăng kí và quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải thể và hoàn thuế

II. CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ ĐƠN LẺ

    1. Báo cáo thuế hàng tháng

 
Số lượng hóa đơn/tháng Phí dịch vụ (VND/tháng)

(Áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp)

Không phát sinh 200.000
Từ 1 đến 15 hóa đơn 400.000
Từ 16 đến 35 hóa đơn 600.000
Từ 36 đến 60 hóa đơn 800.000
Từ 61 đến 90 hóa đơn 1.000.000
Từ 91 đến 120 hóa đơn 1.200.000
Từ 121 đến 160 hóa đơn 1.400.000
Trên 160 hóa đơn THỎA THUẬN


       2. Báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp và tình hình sử dụng hoá đơn hàng quý

Số lượng hóa đơn/tháng

        Phí dịch vụ (VND/tháng)

Thương mại/Dịch vụ Sản xuất/Gia công Xây dựng
Không phát sinh 200.000 300.000 400.000
Từ 1 đến 10 hóa đơn 400.000 500.000 600.000
Từ 11 đến 20 hóa đơn 600.000 700.000 800.000
Từ 21 đến 30 hóa đơn 800.000 900.000 1.000.000
Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.000.000 1.100.000 1.200.000
Từ 51 đến 75 hóa đơn 1.200.000 1.300.000 1.400.000
Từ 76 đến 100 hóa đơn 1.400.000 1.500.000 1.600.000
Trên 100 hóa đơn THỎA THUẬN


       3. Lập sổ sách kế toán hàng tháng

Số lượng hóa đơn/tháng

        Phí dịch vụ (VND/tháng)

Thương mại/Dịch vụ Sản xuất/Gia công Xây dựng
Không phát sinh 400.000 700.000 900.000
Từ 1 đến 10 hóa đơn 600.000 900.000 1.100.000
Từ 11 đến 20 hóa đơn 800.000 1.100.000 1.300.000
Từ 21 đến 30 hóa đơn 1.000.000 1.300.000 1.500.000
Từ 31 đến 50 hóa đơn 1.200.000 1.500.000 1.700.000
Từ 51 đến 75 hóa đơn 1.400.000 1.700.000 1.900.000
Từ 76 đến 100 hóa đơn 1.600.000 1.900.000 2.100.000
Trên 100 hóa đơn THỎA THUẬN


       4. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân tháng/quý

Số lượng lao động cần kê khai

Phí dịch vụ (VND/tháng)

Từ 1 đến 25 lao động 500.000
Từ 26 đến 50 lao động 950.000
Trên 50 lao động Thoả thuận


       5. Các dịch vụ kế toán - thuế khác

Nội dung dịch vụ Phí dịch vụ (VND/lần)
Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 1.500.000
Khai báo thuế lần đầu 500.000


0913937942