tin tức - sự kiện

Quy định mới về chính sách thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

Quy định mới về chính sách thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

(20/03/2015 13:42:00)

Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn, trong đó có một số điểm mới nổi bật như sau:

Về thuế giá trị gia tăng: Các mặt hàng phân bón, Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác; tàu đánh bắt xa bờ; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được bổ sung vào đối tượng không chịu thuế. Bên cạnh đó, đối với thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu không áp dụng thuế suất 0%  mà khi xuất khẩu thì sẽ không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn cụ thể về giá tính thuế thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thì không cần chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Về quản lý thuế: Ngoài việc hướng dẫn nộp thuế theo tỷ lệ đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên; về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp NSNN, còn bổ sung quy định về nộp thuế đối với người nộp thuế có công trình liên quan đến nhiều địa phương.

Theo quy định thì từ ngày 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

Về hóa đơn: Bên cạnh việc bổ sung quy định về kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế đối với NNT kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị... có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán; bổ sung quy định đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh mà không phải lập hóa đơn điều chỉnh, Thông tư đã bỏ quy định cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn và bỏ quy định cơ thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2015).

tư vấn pháp lý hoàn hảo