An toàn vệ sinh thực phẩm - Công bố chất lượng thực phẩm

Công bố chất lượng bao bì sản xuất trong nước và nhập khẩu

Công bố chất lượng bao bì sản xuất trong nước và nhập khẩu Xem thêm

Công bố hương liệu thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu

Công bố hương liệu thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu Xem thêm

Công bố phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm Xem thêm

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng sản xuất trong nước và nhập khẩu

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng sản xuất trong nước và nhập khẩu Xem thêm

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm nhập khẩu

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm nhập khẩu Xem thêm

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm sản xuất trong nước

Công bố tiêu chuẩn thực phẩm sản xuất trong nước Xem thêm

An toàn vệ sinh thực phẩm

Khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có liên quan đến thực phẩm thì nghĩa vụ của doanh nghiệp là phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh đối với thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm. Công ty Hoàn Hảo là đơn vị tư vấn về an toàn vệ sinh thực phẩm chuyên nghiệp nhất, đã có hơn 12 năm cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Xem thêm